Monthly Archives: september 2012

Integreret med SkoleIntra

29 september, 2012

Netprotokollen er en webtjeneste i skoleIntra.

Det er nemt at aktivere den:

image

Når du har gjort det får du følgende muligheder

LærerIntra:

image

ElevIntra:

image

ForældreIntra:

image

Timefravær

I gang med netprotokollen – Registrering af fravær

Log på skoleintra:

clip_image002

Klik på fanen: Netprotokollen

NB: Hvis Netprotokollen ikke åbner er det fordi pop-up vinduer er blokeret.

Fjern blokeringen og prøv igen. Nu åbner Netprotokollen i et nyt vindue:

clip_image004

Klik på den klasse du vil arbejde med.

clip_image006

Vælg nu det fag du vil registrere timefravær i

clip_image008

Klik på fluebenet ud for eleven for at registrere som fraværende

clip_image010

Agnete er nu registeret som fraværende for faget Dansk

clip_image012Gentag for andre fraværende elever

Registrering af for sent

Hvis nu Agnete Rasmussen kommer for sent (efter du har registreret som fraværende)

clip_image014

Klik på ”-” ud for Agnete

clip_image016

Klik på ”Registrere som ”for sent””

clip_image018Ved Agnete Rasmussen er der nu et lille ikon som indikerer at hun kom for sent.

Registrering af dagsfravær

Der er 2 muligheder for at registrere dagsfravær:

1) Vælg klasse:

clip_image020

Vælg faget ”Fraværende hele dagen”

clip_image022

Klik på fluebenet ved de elever som er fraværende

clip_image024

2) Registrer som fraværende hele dagen samtidig med at du registrerer timefravær

Vælg klasse

clip_image026

Vælg fag

clip_image028

Registrer eleven som fraværende i det valgte fag:

clip_image030

Når registreringen er foretaget klikker du igen på ”–”tegnert

clip_image032

I menuen som fremkommer vælger du ”Fraværende hele dagen”

clip_image034

Du har nu i samme snuptag registreret både timefravær for dansk, samt dagsfravær.

clip_image036

Slet forkert fraværsregistrering

Har du ved en fejl registreret en elev som fraværende gøres følgende:

clip_image038

Klik på elevens navn (I det blå felt)

Nu åbnes elevens detaljer:

clip_image040

Klik på den registrering der er forkert registeret

clip_image042 Tryk ”Slet”

Herefter er dagen væk fra listen

clip_image044

Ændre grund til fravær

Dette gøres typisk når eleven kommer med kontaktbogen efter eleven har været fraværende.

Klik på eleven som du vil ændre grund for:

clip_image046

I dette eksempel har Ann-Karina været fraværende 3 dage i august:

clip_image048 KLIK på den første dag i perioden

Vælg en type fra listen:

clip_image050

Her vælger jeg lovligt fravær (typerne kan variere fra skole til skole)

Fordi der er sammenhængende dage får du følgende skærm:

clip_image052

Tryk ”Ja” for at angive den samme type på hele perioden

clip_image054typen er nu: lovlig

Dagsfravær

Med netprotokollens dagsfravær, er det nemt at registrere elever som fraværende.

Det er også muligt, nemt og hurtigt at markere eleven som for sent.

Vælg klasse

clip_image004

Vælg elev

Du klikker blot på den elev som ikke er der

clip_image006

Fræveret er nu markeret for eleven Agnete

clip_image008

Så nemt er det faktisk!

Elevens fraværsoplysninger er nu opdateret, og indgår i skolens samlede statistik

clip_image020

Nyheder i Version 1.120

28 september, 2012

Login genvej uden om skoleIntra

For at lærere hurtigere kan tilgå netprotokollen har vi lavet en genvej: www.netprotokollen.dk/login eller bare netprotokollen.dk/login

Mulighed for at registrere fravær frem i tiden.

Det valgte fravær vises også i elevbilledet, så der altid er overblik over f.eks. fremitidige ferier.

image

Rød farve markerer nu dagens fraværsregistreringer.

“Fremtidsregistreringer” vises med nedtonet blå i elevoversigten, og tælles ikke med i det samlede fravær før fraværet reelt er afholdt.

image

Mulighed for at registrere flere timer i samme fag

tilføjet funktionen “Tilføj yderligere fraværstime” når man klikker på eleven. Dette registrerer en ekstra times fravær i det valgte fag.

image

Når der registreres dagsfravær, vises timefravær ikke længere.

Så dagsregistreringer altid “overstyrer” timefravær

Når der registreres dagsfravær, fremgår “fraværende” i alle fag

Så lærerne i de efterfølgende fag med det samme kan se at eleven er fraværende.

Mulighed for at forældre kan se elevens fraværsoplysninger i forældreIntra

Fi1

(du skal bestille denne funktion ved at kontakte os)

Mulighed for at hente fraværsoplysninger ind i Karakternet

teaser

(du skal bestille denne funktion ved at kontakte os)

Andre forbedringer

Tilføjet rapport der viser alt fravær under 5%. (den giver et rigtig godt overblik over “småfraværet”

Understøttelse af IOS 6 (nyeste version af ipad+iphone styresystem)

Tidspunkt fjernet på elevoversigten, idet den skabte mere forvirring end den var brugbar

Fejlrettelser

Rettet fejl hvor brugere af Internet Explorer 8, ikke kunne angive en kommentar

Nyheder i version 1.080

21 september, 2012

3 store nyheder: integration med Karakternet, elev- og forældreIntra.

 1. Importer fravær til karakternets karakterark. Læs mere her
 2. Forældreadgang til fræversoplysninger ( med mulighed for at kommentere). Læs mere her
 3. Elevadgang til fraværsoplysninger.

Nyheder i version 1.065

17 september, 2012

Vi har idag frigivet version 1.065 som indeholder en masse spændende nyheder.

Rettelser:

 • Problemer med at se knapper i Internet Explorer
 • Problemer med baggrund der forsvandt i IE
 • Klasseoversigten viste titlen fraværsdage istedet for fraværsregistreringer

Forbedringer;

 • 100% integreret med forældreintra (forældrene kan nu logge ind på netprotokollen via forældreIntra og se deres barns fravær. De kan ydermere skrive grund til fravær eller anden kommentar)
 • 100% integreret med elevIntra (eleverne kan nu, hvis skolen ønsker det, få adgang til deres fraværsregistreringer)
 • Rapport som viser øjebliksbillede over fraværsregistreringer
 • Rapporten som viser fraværsprocenter 5,10 og 15% indeholder nu også antallet af fraværstimer, hvis skolen benytter timefravær.

Opdatering af elever:

 • Det er nu muligt for skolen med et enkelt klik at opdatere de udgåede elever, så de ikke længere figurerer i netprotokollen.

Adgang via forældreIntra

14 september, 2012

Det er nu muligt for forældre at få adgang til sit barns fraværsoplysninger via forældreIntra.
Det er nemt og giver forældrene adgang til elevens aktuelle fraværsoplysninger.

Forældrene kan via forældreIntra se elevens fraværsopslysninger, med det samme når det er registreret.

Forældrene har mulighed for at kommentere på fraværet, så kommunikation vedr. fravær bliver samlet ét centralt sted.

1) log på forældreIntra, under “dialog”  og klik på Netprotokollen

Fi1

2) Se elevens komplette fravær i indeværende skoleår

Fi2

3) Skriv en kommentar til det seneste fravær:

Fi3

4) Se kommentaren som du har skrevet. (Læreren kan ligeledes se kommentaren)

Fi4

Netprotokollen i version 1.016

7 september, 2012

Netprotokollen er nu færdig og klar til at gå i luften i version 1.016

Vi glæder os til at sætte alle de skoler der allerede har bestilt netprotokollen igang i løbet af mandagen og tirsdagen.

I bliver kontaktet af os når jeres version er klar.