Monthly Archives: oktober 2012

Nyheder i version 1.179

31 oktober, 2012

Forbedringer i måden der registreres fravær.

Det er nu muligt at angive grund og kommentar fra registreringsbilledet. Før skulle man ind i selve elevlisten for at kunne angive en grund eller en kommentar. Med den nye menu kan der spares en arbejdsgang.

Det er stadig muligt at registrere på den gamle måde.

image

Mulighed for at redigere fravær i månedsoversigten:

Man har nu mulighed for at registrere i månedsvisningen. Dette er specielt nyttigt, når man skal registere fravær frem i tiden.

image

tryk på rediger, som åbner redigermenuen:

image

Forbedring af udskrifter

Udskriften af overbliksbilledet er optimeret, så hver måned kommer ud på sin egen seperate side, med fag, klasse og måned.

Fejl i visning af dagsfravær, hvis man vælger et fag er nu rettet

11 oktober, 2012

Der var desværre en lille fejl i den seneste udgave af lærerrapporterne.

Har man valgt et fag, og laver en rapport – vises dagsfravær som et “–” og ikke som en “/”

Fejlen er rettet

Har man stadig problemer med sin version anbefaler vi at man følger denne vejledning:

Åben din Internet Explorer og åben internetindstillinger.

03-02-2012 12-22-08 03-02-2012 12-24-45

Tryk på fanebladet generelt, derefter indstillinger, og marker
“Hver gang jeg starter Internet Explorer”, Tryk derefter OK på begge af de 2 vinduer.

Luk derefter din browser og prøv igen.

Nyheder i Version 1.125

4 oktober, 2012

Vi har udgivet en ny version af Netprotokollen – Bemærk nu også sammentælling af timer, dage og for sent i oversigten.

Nye rapporter for lærerne giver overblik – Administrationsdelen har fået masser af nye funktioner.

For lærere

Hvis skolen benytter dagsfravær:

Når man klikker på klassen, er der nu en knap der hedder Rapport over dagsfravær

image

Vælg periode

image

image

Her kan man afgrænse på perioden man ønsker rapport over.

image

 

For skoler der benytter timefravær, har man ovenstående mulighed, samt mulighed for at vælge rapporten når man har klikket på sit fag.

image

Rapporten der dannes, vil indeholde fraværsoplysninger i den valgte periode i det valgte fag.

image

 

Administration:

Ny fane – Fag og klasser

image

I denne fane kan man selv tilføje og fjerne fag i de forskellige klasser.

image

Tilføjer man et fag er det med det samme muligt at registrere fravær i faget.

Fjerner man et fag, kan man ikke længere registrere fravær i faget for den pågældende klasse.

NB: man sletter ikke fraværsregistreringerne – man fjerner blot muligheden for at registrere nyt fravær i faget.

Tilføj eller ændre fraværstyper

image

image

Tilføj eller ændre perioder

Det er nu muligt selv at tilføje nye terminer til brug i statistik

image

Det er også muligt at ændre eksisterende perioder (dobbeltklik på eksisterende)

image

Brugere

Du kan nu tilføje nye brugere, eller tildele administratorrettigheder for eksisterende brugere:

image