Forældreadgang

Hjælp til forældreadgangen i Netprotokollen

Adgang til fraværsoplysninger via forældreintra

Det er nu muligt for forældre at få adgang til sit barns fraværsoplysninger via forældreIntra.
Det er nemt og giver forældrene adgang til elevens aktuelle fraværsoplysninger.

For at se dit barns fraværsoplysninger gøres følgende:

1) log på forældreIntra, under “dialog”  og klik på Netprotokollen

2) Se elevens komplette fravær i indeværende skoleår

3) Skriv en kommentar til det seneste fravær:

4) Se kommentaren som du har skrevet. (Læreren kan ligeledes se kommentaren)