Tag Archives: nyheder

Nyheder i version 1.179

31 oktober, 2012

Forbedringer i måden der registreres fravær.

Det er nu muligt at angive grund og kommentar fra registreringsbilledet. Før skulle man ind i selve elevlisten for at kunne angive en grund eller en kommentar. Med den nye menu kan der spares en arbejdsgang.

Det er stadig muligt at registrere på den gamle måde.

image

Mulighed for at redigere fravær i månedsoversigten:

Man har nu mulighed for at registrere i månedsvisningen. Dette er specielt nyttigt, når man skal registere fravær frem i tiden.

image

tryk på rediger, som åbner redigermenuen:

image

Forbedring af udskrifter

Udskriften af overbliksbilledet er optimeret, så hver måned kommer ud på sin egen seperate side, med fag, klasse og måned.

Nyheder i Version 1.125

4 oktober, 2012

Vi har udgivet en ny version af Netprotokollen – Bemærk nu også sammentælling af timer, dage og for sent i oversigten.

Nye rapporter for lærerne giver overblik – Administrationsdelen har fået masser af nye funktioner.

For lærere

Hvis skolen benytter dagsfravær:

Når man klikker på klassen, er der nu en knap der hedder Rapport over dagsfravær

image

Vælg periode

image

image

Her kan man afgrænse på perioden man ønsker rapport over.

image

 

For skoler der benytter timefravær, har man ovenstående mulighed, samt mulighed for at vælge rapporten når man har klikket på sit fag.

image

Rapporten der dannes, vil indeholde fraværsoplysninger i den valgte periode i det valgte fag.

image

 

Administration:

Ny fane – Fag og klasser

image

I denne fane kan man selv tilføje og fjerne fag i de forskellige klasser.

image

Tilføjer man et fag er det med det samme muligt at registrere fravær i faget.

Fjerner man et fag, kan man ikke længere registrere fravær i faget for den pågældende klasse.

NB: man sletter ikke fraværsregistreringerne – man fjerner blot muligheden for at registrere nyt fravær i faget.

Tilføj eller ændre fraværstyper

image

image

Tilføj eller ændre perioder

Det er nu muligt selv at tilføje nye terminer til brug i statistik

image

Det er også muligt at ændre eksisterende perioder (dobbeltklik på eksisterende)

image

Brugere

Du kan nu tilføje nye brugere, eller tildele administratorrettigheder for eksisterende brugere:

image

Nyheder i Version 1.120

28 september, 2012

Login genvej uden om skoleIntra

For at lærere hurtigere kan tilgå netprotokollen har vi lavet en genvej: www.netprotokollen.dk/login eller bare netprotokollen.dk/login

Mulighed for at registrere fravær frem i tiden.

Det valgte fravær vises også i elevbilledet, så der altid er overblik over f.eks. fremitidige ferier.

image

Rød farve markerer nu dagens fraværsregistreringer.

“Fremtidsregistreringer” vises med nedtonet blå i elevoversigten, og tælles ikke med i det samlede fravær før fraværet reelt er afholdt.

image

Mulighed for at registrere flere timer i samme fag

tilføjet funktionen “Tilføj yderligere fraværstime” når man klikker på eleven. Dette registrerer en ekstra times fravær i det valgte fag.

image

Når der registreres dagsfravær, vises timefravær ikke længere.

Så dagsregistreringer altid “overstyrer” timefravær

Når der registreres dagsfravær, fremgår “fraværende” i alle fag

Så lærerne i de efterfølgende fag med det samme kan se at eleven er fraværende.

Mulighed for at forældre kan se elevens fraværsoplysninger i forældreIntra

Fi1

(du skal bestille denne funktion ved at kontakte os)

Mulighed for at hente fraværsoplysninger ind i Karakternet

teaser

(du skal bestille denne funktion ved at kontakte os)

Andre forbedringer

Tilføjet rapport der viser alt fravær under 5%. (den giver et rigtig godt overblik over “småfraværet”

Understøttelse af IOS 6 (nyeste version af ipad+iphone styresystem)

Tidspunkt fjernet på elevoversigten, idet den skabte mere forvirring end den var brugbar

Fejlrettelser

Rettet fejl hvor brugere af Internet Explorer 8, ikke kunne angive en kommentar

Nyheder i version 1.080

21 september, 2012

3 store nyheder: integration med Karakternet, elev- og forældreIntra.

 1. Importer fravær til karakternets karakterark. Læs mere her
 2. Forældreadgang til fræversoplysninger ( med mulighed for at kommentere). Læs mere her
 3. Elevadgang til fraværsoplysninger.

Nyheder i version 1.065

17 september, 2012

Vi har idag frigivet version 1.065 som indeholder en masse spændende nyheder.

Rettelser:

 • Problemer med at se knapper i Internet Explorer
 • Problemer med baggrund der forsvandt i IE
 • Klasseoversigten viste titlen fraværsdage istedet for fraværsregistreringer

Forbedringer;

 • 100% integreret med forældreintra (forældrene kan nu logge ind på netprotokollen via forældreIntra og se deres barns fravær. De kan ydermere skrive grund til fravær eller anden kommentar)
 • 100% integreret med elevIntra (eleverne kan nu, hvis skolen ønsker det, få adgang til deres fraværsregistreringer)
 • Rapport som viser øjebliksbillede over fraværsregistreringer
 • Rapporten som viser fraværsprocenter 5,10 og 15% indeholder nu også antallet af fraværstimer, hvis skolen benytter timefravær.

Opdatering af elever:

 • Det er nu muligt for skolen med et enkelt klik at opdatere de udgåede elever, så de ikke længere figurerer i netprotokollen.

Netprotokollen i version 1.016

7 september, 2012

Netprotokollen er nu færdig og klar til at gå i luften i version 1.016

Vi glæder os til at sætte alle de skoler der allerede har bestilt netprotokollen igang i løbet af mandagen og tirsdagen.

I bliver kontaktet af os når jeres version er klar.

Dags eller timefravær

31 august, 2012

Netprotokollen understøtter begge metoder. I vælger selv.

Hvis I ønsker at registere timefravær, er det blot at aktivere funktionen. Det koster ikke ekstra, og kræver ikke ekstra opsætning.

Med Netprotokollens opbygges timestatistikken efterhånden som det registreres. Ingen grund til at importere skolens skema.

Mere end 5000 elever

Kæmpe efterspørgsel efter Netprotokollen

Allerede 10 dage før vi går i luften, har mange skoler bestilt Netprotokollen.

Det betyder at der fra den 1.september registreres fravær for 5000 elever hver dag via netprotokollen.

Følgende skoler kommer i gang med netprotokollen i næste uge:

 • Randers Realskole
 • Sejergaardsskolen
 • Lyngby private skole
 • Nyborg Friskole
 • Hulvej skole
 • Bagsværd kostskole
 • Helsinge Realskole
 • Interskolen
 • Herlev Privatskole

og flere er på vej…