Tag Archives: Sms

Sms til forældre

23 oktober, 2013

Med Netprotokollen kan man vælge at sende sms’er til elevers forældre, når der registreres fravær. Forældrene får en sms, når fraværet registreres, og igen hvis eleven møder op for sent.

Forældrenes mobilnumre vedligeholdes automatisk, så skolen skal ikke selv indtaste disse mobilnumre.

Skolen kan endvidere selv bestemme teksten/ordlyden af den sendte sms.

Læreren registrerer fraværet

image

Forældrene modtager herefter en sms

image

Eller ved dagsfravær:

image

Hvis eleven møder for sent, får forældren automatisk en ny sms om fremmødet:

image

Beskedernes ordlyd og formulering kan ændres af skolen.

Skolen bestemmer selv om der skal være mulighed for at sende sms til både elever og forældre, eller kun en af delene.

Nedbring fraværet: Nye smarte sms funktioner

21 maj, 2013

Vi har længe kunnet sende sms til forældre, når deres barn var fraværende eller kom for sent.

Vi tilbyder nu 2 sms-modeller hvis en skole ønsker at nedbringe fraværet.

1)

Send sms til alle elever som ikke er mødt på et givent tidspunkt. (fuldautomatisk)

Skolen beslutter at der f.eks. skal sendes en sms til alle fraværende elevers forældre kl. 9.

Det betyder, at lærerene blot skal registrere fraværet – sms sendes automatisk ud på det angivne tidspunkt.

2)

Læreren trykker på sms knappen.

Denne løsning giver større mulighed for at styre hvilke klasser der skal modtage sms, og hvilke der ikke skal.

Det er smart f.eks. i udskolingsklasser hvor der er meget fravær.

image

Nye stærke funktioner– Samme pris

20 februar, 2013

Version 1.1283 er et sandt overflødighedshorn af nye stærke features.

  • Mulighed for udsendelse af sms ved fravær. (NB: pris takseres pr afsendte sms)

image

  • Automatisk udsendelse af sms, hvis eleven møder alligevel.
  • Fuldautomatisk opdatering af elever hver nat. (Nye elever indsættes og udgåede elever fjernes)
  • Avanceret rapport, med mulighed for at afgrænse på: for sent, fraværsprocent > < din egen værdi, rapport efter fraværstyper.

image

og eksporter rapporten til Excel:

image

  • På hver elev er der nu optælling af hvilke ugedage fraværet ligger på (Man, Tir, Ons osv.)

image

  • Mulighed for at angive at “protokollen er ført”, både i dagsfravær og timefravær.

image

På den måde kan man nemt se om protokollen er ført for de enkelte klasser:

image

  • Optimeret til IOS 6.1

Derudover en masse andre forbedringer – bla. hastighedsforbedringer.

Nyheder i version 1.225

17 december, 2012

Der er i denne version af Netprotokollen 2 store nyheder og en del mindre nyheder.

(versionen udgives i løbet af december)

1) Elever opdateres nu automatisk 1 gang i døgnet.

Det er derfor ikke længere nødvendigt, at skolens superbruger skal opdatere eleverne manuelt.

Nye elever tilføjes automatisk hver nat, og udgåede elever fjernes automatisk fra klasserne.

Nye lærere tilknyttet skolen hentes også ind i samme kørsel.

2) Mulighed for at sende sms til forældre hvis elever kommer for sent. (tillægsmodul)

Vi har lavet en funktion der gør det muligt, at sende sms til forældre til de elever som er registreret som fraværende.

Pt, skal læreren selv aktivt vælge at sende en sms.

image

Elever, hvor forældrene har modtaget modtaget en sms, vil fremgå med et sms-ikon:

image

3) Layoutoptimeringer til brugere med Iphone5

4) Optimering af rediger funktionen i fraværsoversigten i lærerbilledet.

5) Sikkerhedsopdateringer